HMS

Vi tar HMS på alvor

Helse, miljø og sikkerhet er grunnleggende elementer i vårt arbeid og er alltid med fra planleggingsstadiet, gjennom hele driftsperioden og som en del av prosjektevalueringen av avsluttede prosjekter.

Intensjonen med HMS-arbeidet i selskapet er å skape en kultur som gjør at den enkelte føler ansvar for sin egen og andres sikkerhet, og at de tiltak som kreves for å nå målene blir gjennomført. Ingenting er viktigere enn at alle som arbeider på våre prosjekter kan dra hjem etter jobb uten ulykker eller nesten ulykker.

Våre HMS mål:

  • Strategisk planlegging av alt arbeid for å unngå skade på mennesker, materiell og ytre miljø.
  • Bedriften skal bidra til å skape ett godt arbeidsmiljø.
  • Vi skal følge alle gjeldene forskrifter og lover.
  • Risiko kartlegging på alle jobber.
  • Alle som utfører jobb, skal ha gått gjennom kartlegging om risiko og inneha den kunnskap som trengs for å ivareta alle krav til sikkerhet på arbeidsplassen og det ytre miljø.
  • Målet vårt er å null skadde og ingen ulykker på mennesker og det ytre miljø.
  • Alle som jobber skal være oppmerksomme på farer og rapportere dette.

Vi innehar også ett solid kvalitetssystem og styringssystem som er levert av total kontroll.

Shopping Cart
Rull til toppen